Koçluğa İlişkin Notlar…

Hepimizin ulaşmak istediğimiz hedefler; üstesinden gelmek istediğimiz, uğraştığımız zorluklar; bir yol haritasına ihtiyaç duyan fikirlerimiz ve sıkıştığımızı hissettiğimiz zamanlar var. Profesyonel bir koç ile birlikte çalışmak sahip olduğunuz potansiyeli açığa çıkarabilir ve kişisel ya da profesyonel yaşamınızda gelişme sağlayabilmeniz için sizi çok değerli bir yolculuğa çıkarabilir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF koçluğu; ‘kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişki’ olarak tanımlar. Koçluk süreci bireyin özel ve profesyonel yaşamına bakışını geliştirirken, liderlik becerilerini de geliştirir ve sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasına yardımcı olur.

Profesyonel koçluk mesleği hedefler belirlemek, sonuçlar yaratmak ve bireysel gelişimi yönetmek üzerine odaklanır. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır ve koçluk ilişkisinde uzman taraf müşteridir. Koçun rolü güçlü sorular sormak, yansıtmalar yapmak, nesnel değerlendirme ve gözlemlerde bulunmak, etkin ve aktif bir şekilde dinlemek, gerekli durumlarda müşterisinin kör noktalarına meydan okumak, yeni perspektifleri ortaya çıkarabilecek düşünce değişimlerini teşvik etmektir.

En başarılı koçluk ilişkisi neyi başarmak istediğine dair net bir fikre sahip olan, işbirliğine ve farklı bakış açılarına açık bir müşterinin varlığı ile başlar. Müşterinin bu ilişki içerisindeki ilk rolü kendisi için anlamlı olan hedeflere dayalı bir koçluk gündemi oluşturmaktır. Müşteri; kendi karar ve eylemleri için tam bir sorumluluk üstlenmek, olası tüm düşünce ve bakış açılarını desteklemek için koçluk sürecini kullanmak, büyük resmi görmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek ve ayrıca koçun sağladığı araçları, kavramları, modelleri etkili eylemler gerçekleştirmek adına destek olarak kullanmaktan sorumludur.

Peki, bir birey neden koçluk hizmeti almak isteyebilir? Bunun pek çok nedeni olabilir. Özellikle de eğer kişinin önünde önemli bir fırsat ya da zorlu bir engel varsa bazen bir kaldıraç gücüne ihtiyaç duyması olabilir. Ya da kişi hedeflerine ulaşmakta zorluk çekiyorsa yine koçluk desteğine gereksinim duyabilir. ICF’in yaptığı bir araştırmada (2017 ICF Global Consumer Awareness Study) insanların koçluk hizmetine başvurma nedenleri şu şekilde belirtiliyor: iş stratejileri geliştirmek, kariyer olanaklarını arttırmak, profesyonel/özel yaşam dengesini sağlamak, özgüveni arttırmak, verimliliği çoğaltmak, çalışma performansını arttırmak, yeni bir iş alanına geçiş yapmak, iletişim becerilerini arttırmak, iyilik halini çoğaltmak.

Bazen de kişi yalnızca, özel ya da profesyonel yaşamında keşfedebileceği daha fazla şeyler olduğuna, içinde gün yüzüne çıkmamış daha büyük bir potansiyel yattığına inanıyordur.

Koçlar olarak, koç ve müşterisi bir araya geldiğinde oluşan koçluk ilişkisinin sinerji yaymasını ve bu ilişkinin gücünün müşteriye geri yansımasını hedefleriz. İki bileşenli gibi görünen bu ilişkinin bana göre bir üçüncü bileşeni daha var ki belki de bu bileşen yapılan çalışmanın sonuçlarını belirliyor: az önce dediğim şekliyle, müşteriye geri yansıması hedeflenen ‘ilişkinin gücü’ olarak tanımlayabileceğim bu bileşen hem müşterinin hem de koçun üstlendikleri tüm sorumlulukları tam olarak yerine getirmeleriyle ortaya çıkıyor ve en başarılı koçluk sonuçları bu güç sağlandığı zaman elde ediliyor.

Ebru Oğuş, PCC
Profesyonel Koç, Koç Eğitmeni