Yönetici Koçluğunda Esaslar

Koçluk psikolojisi alanında çalışan ve bu kapsamda pek çok akademik yayını bulunan psikolog-koç Anthony Grant, yönetici koçluğunun dayandığı ortak öğeleri şu şekilde sıralıyor:

– İşbirliği ve hesap verebilirlik,

– Farkındalığı ya da bilinç düzeyini artırmak,

– Sorumluluk şuuru geliştirme,

– Taahhütte bulunma,

– Eylemleri planlama ve

– Eylem / harekete geçme

Bunlar dikkate ele alınarak denebilir ki yönetici koçluğu; yöneticinin öz farkındalığını artırmaya ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi esas alarak, yöneticinin hedefine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla koç ile işbirliği içerisinde hedefini netleştirmesi ve bu hedefe yönelik eylem planını geliştirerek, atacağı adımlara ilişkin taahhütlerini içeren bir çalışma şeklidir.

Bu çalışmada yöneticinin sorumluluğu harekete geçmekken, koçun sorumlu olduğu alanlar yöneticinin yolda kalması için ona destek olmak, süreç içerisinde sağlanan gelişimleri ve eğer oluşuyorsa boşlukları görmesine ve bunları değerlendirmesine olanak sağlamak, danışanın farklı bakış açıları kullanarak daha geniş bir perspektiften kendini ve durumu değerlendirmesine yarımcı olmaktır.

Tüm bu süreç için denilebilir ki, yönetici koçluğu ilişkisi güven ve samimiyete (yakınlığa – ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu ‘intimacy’ olarak tanımlıyor) dayalı bir destek ilişkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde tesis edilmiş bir koçluk ilişkisi; danışanın iyilik halini çoğaltmasına, performansını artırmasına, iş/yaşam dengesini kurmasına, çözüm odaklı bir düşünüş şekli geliştirmesine, öz farkındalığını yükselterek maruz kaldığı olağanüstü durumlara karşı merkezini koruyabilme kabiliyeti edinmesine ve değişim süreçlerini daha başarılı ve sağlıklı bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlar.

Bu bağlamda Grant koçun rolünü; yöneticinin konuya farklı pencerelerden bakmasını sağlayacak meydan okuyucu mahiyette güçlü sorular sorarak, yöneticinin koçla birlikte beyin fırtınası yapmasına, potansiyel seçenekler ve eylem planları gerçekleştirmesine alt yapı sağlayacak bir düşünsel alan yaratmak olarak tanımlıyor.

Özellikle sürekli bir çalkantı halinde, karmaşık ve ciddi bir uyum gerektiren iş yaşamında sıklıkla yaşanan belirsizlik durumları ve bazı tahmin edilemeyen gelişmeler söz konusu olurken; koçluk hizmeti alan bir yönetici için bu durumlarla yüzleşmek ve çözüm odaklı zihin yapısıyla gerekli müdahalelerde bulunmak, merkezini koruyarak süreci stres altında kalmadan kontrole almak ve yönetmek çok daha kolay olacaktır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, koçluk danışanların çözüm/sonuç odaklı zihinsel bir yapı inşa etmelerine yardım noktasındaki etkinliği kanıtlanmış önemli bir unsurdur.

Ebru Oğuş, PCC