AİLE VE İLİŞKİ KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Aile ve İlişki Koçluğu, aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini artıran ve oluşabilecek sorunların üstesinden gelmelerinde, aile bireylerine kendi çözümlerini üretebilme imkanı tanıyan bir süreçtir.

Aile ve ilişki koçları; aile bireyleri, çiftler ve birbirini önemseyen diğer kişilere, ifade etmesi güç fikirleri ve duyguları korunmuş bir alanda ifade etme, birbirlerinin deneyimlerini, fikirlerini ve gereksinimlerini anlamalarına ve ilişkilerinde değişiklik yapmalarına imkan tanımaktadırlar.

Konu başlıkları;

• Aile ve İlişki Koçluğu Nedir?
• Aile ve İlişki Koçluğunda Temel Yaklaşımlar
• Aile ve İlişki Koçluğunun Uygulama Alanları
• Aile ve İlişki Koçluğunun Etkilendiği Ekoller
• Aile ve İlişki Koçluğunda Temel Kavramlar
• Aile Yapıları ve Aile Tipleri
• Genogram Oluşturma
• Aile Yaşam Döngüsü
• Gelişimsel Süreç
• Aile İçi İletişim
• Aile İçi Kriz Yönetimi
• Sorun Çözme Süreci
• Örnek Koçluk Süreçleri

 

Bu eğitim Yaşam ve/veya Öğrenci Koçluğu eğitimini tamamlamış koçlar için tasarlanmıştır.

Eğitim süresi: 4 gün

Eğitmen: Ceyda Tezel

Eğitim programımız 24 saat (18.5sa CC / 5.5sa RD) ICF CCE onaylıdır.

Pandemi sürecinde programımız zoom dijital platformunda canlı yayın olarak gerçekleştirilir.