CaglarCabuk2015 1Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri Bölümü mezunu olan Çağlar Çabuk, çalışma yaşamına Samtas A.Ş.’nin personel bölümünde başlamış, iş yaşamının on altı yıllık ilk bölümünü İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştığı Standard Bank Plc. Türkiye Temsilciliği’nde 2008 yılında noktalamış, 2008 yılı itibariyle beri kendi eğitim ve danışmanlık firmasında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.
 
Çağlar Çabuk, Türkiye’de, mobing (işyerinde psikolojik taciz) konusunda ilk kez saha çalışması yapan “Mobing Bilgilendirme Araştırma ve Destek Merkezi” projesini yönetmiş, proje kapsamında  mobing mağdurlarına gönüllü destek vermiştir. Halihazırda kurumsal ve bireysel  mobingle mücadelede eğitim danışmanlık hizmeti vermekte, bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
 
TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun “Mobing Alt Komisyonu”ndaki milletvekillerini bilgilendirmek üzere toplantılarda görev almış olan Çağlar Çabuk, bir sivil toplum projesi olan “TBMM Ortak Çalışma Grupları”nın profesyonel moderatörlüğünü yürütmektedir.
 
Çabuk, 2010 yılından itibaren Okan, Kadir Has, Bilgi ve Işık Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde İnsan Kaynakları ve 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk eğitim programları düzenlemiş, Kasım 2013-Mayıs 2014 aralığında insan kaynakları ve iş profesyonellerine yönelik olarak ayda bir “Damlaya Damlaya” buluşmalarını gerçekleştirmiştir. BAUSEM işbirliğiyle 2104-2015 döneminde hedef grubu 20-30 yaş aralığında yer alan çalışanların oluşturduğu “4B Genç Profesyoneller” topluluğu kurumsal sosyal sorumluluk
projesini uygulamıştır. 2014-2105 döneminde Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde insan kaynakları yönetimi dersleri vermiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirlikleriyle kurumsal eğitimler ve genel katılıma açık yetkinlik geliştirme eğitimleri vermektedir.
 
Çağlar Çabuk’un mobing mağdurlarına pratik bilgi ve öneriler içeren “Sıfıra Sıfır Elde Var Mobing”, 4 Boyutlu Koçluk modelini anlatan “Koçluk ve 4. Boyut” ve “Yumuşak Güç” adlı üç kitabı yayınlanmıştır.
 
KalDer ve PERYÖN üyesi olan Çağlar Çabuk,  kurucusu olduğu Koçluk Platformu Derneği (KPD)’nde 2010-2013 ve 2014-2015 dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, koçluğun meslek olarak kabul edilmesi çalışmalarına öncülük etmiş, KPD’nin zirve, panel ve diğer etkinliklerinde düzenleyici, panelist, oturum başkanı ve konuşmacı olarak yer almıştır.
 
Aralık 2014’ten beri EFQM Kurumsal Mükemmellik Değerlendiricisi olarak KalDer Değerlendirme ekiplerinde görev alan Çağlar Çabuk, çalışmalarına profesyonel koçluk, kurum içi mentor yetiştirme ve profesyonel moderasyon ve gelişim konularında eğitmenlik, bireysel/kurumsal koçluk ve mobingin önlenmesi konusunda danışmanlık yaparak devam etmektedir.
“Türkiye’de Koçluk Mesleği ve Profesyonel Koç Olmak” konulu Çağlar Çabuk söyleşisi için;
Tarih: 24 Mart 2016
Saat: 19:00-21:00
Söyleşiye katılım ücretsizdir.