İLETİŞİMDE İNSAN ODAKLI LİDER VE EĞİTİCİ PROGRAMI

Programın Amacı:

Program, etkili ve direkt iletişim yetkinliklerini çok yönlü olarak geliştirmek ve bu alanda araçlarını çeşitlendirmek isteyen; topluluk karşısında etkili konuşma, etkili susma ve ilham veren sorgulama becerileriyle fark yaratmayı, koçluk düşünce yapısını içselleştirmeyi hedefleyen koçlar, yöneticiler ve liderler için tasarlanmıştır.
Kişisel ve kurumsal itibarın saniyeler içinde oluşturulabildiği ya da yerle bir edilebildiği yeni dünya düzeninde, etkili iletişimin değeri daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır. İletişim bilinci ile beraber değerlendirildiğinde sosyal zekâ olarak da tanımlanan duygusal zekâ kavramı, etkili konuşmadan etkili susmaya, beden dilinden hikâye anlatıcılığına varan geniş bir yelpaze içinde; bireysel, sosyal ve kurumsal tüm ilişkileri yürütebilmek açısından önemi her geçen gün artan bir kavram haline gelmiştir.
Bu eğitim programı, birikimlerini farklı platformlarda paylaşmak, sunuş kalitelerini arttırmak ve iletişimde ustalık kazanmak isteyen katılımcıların iletişim ve eğiticilik becerilerini çok yönlü olarak geliştirmeyi amaçlar. Program sonunda katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini anlamalarını; tasarım döngüsünün tüm basamaklarını uygulayarak kendi sunumlarını ve eğitim programlarını yapılandırmalarını; bunları etkin, akıcı, akılda kalıcı bir
şekilde sunmalarını mümkün kılacak beceriler kazanırlar.
Eğitim ortamında katılımcıların öğrenmelerini kolaylaştırmak, onlarla empati kurmak ve onları desteklemek, gerekli durumlarda onlara meydan okumak ve değişimleri takip ederek süreci izlemek usta eğiticinin olmazsa olmaz rolleridir, ki bunların hepsi koçluğun da temel karakteristik özelliklerindendir. Nitekim ICF temel yetkinlikleri arasında öne çıkan etkili ve doğrudan iletişim yetkinliğinin, yapıyı kurmaktan ilişkiyi yaratmaya, farkındalık yaratmaktan gelişimi yönetmeye kadar tüm yetkinlikler üzerinde belirleyici etkisi vardır.
Bu program için öncelikli hedef, iletişimde ustalaşmak, lider iletişim vizyonu ile koçluk düşünüşünü harmanlamak ve eğiticilik kimliğine koç bakış açısı ile değer katmaktır.
Modül 1: 
 • Koçluk Düşünce Yapısı ve İletişim Vizyonu
 • İletişim Çağında Dijital Zeka ve Sosyal Zeka
 • Sunum Tasarımı
 • Topluluk Karşısında Etkili Konuşma
 • Sahne Heyecanının Yönetimi
 • Dinleyicilerin ve Soruların Yönetimi
 • Etkili Soru Sorma- İlham Veren Sorgu
 • Etkili Konuşma Sanatı- Diksiyon ve Hitabet
 • Etkili Susma Sanatı- İletişimin Unutulan Öğesi
 • Beden Dili ve Mikro İfadeler
Modül 2:
 • Temsil Sistemleri ve Duyusal Dil Kullanımı
 • Yetişkin Eğitiminin İncelikleri
 • Öğrenme Kuramları
 • Eğitim Tasarım Döngüsü
 • Eğiticiler için Transaksiyonel Analiz
 • Çalışma Stilleri, Sürücüler ve Motivasyon Kaynakları

Modül 3:

 • Hikaye Anlatıcılığı – İletişim Çağının Sihirli Gücü
 • Oyun & Oyunlaştırma –İçsel Oyun ve Koçluk Oyunları

Program 3 ayrı modülden oluşmaktadır. İlk modül 2 gün, 2. ve 3. modüller birer gün sürelidir. Her 3 modülü de tamamlayan ve 5. günde kendi sunumlarını yapan katılımcılar CoachTeam Optimal Koçluk “İletişimde İnsan Odaklı Lİder ve Eğitici Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazanırlar.

Ayrı ayrı modüllere katılım sağlayanlar ilgili modül için katılım belgesi alırlar.

Program lideri Çiğdem Eren Kiziroğlu‘dur.