Koçlar için Mentorluk Eğitimi, temel koçluk eğitimini tamamlamış koçların  “Mentorluk” yapabilecek beceri ve yetkinliği kazanmaları amacıyla hazırlanmış bir programdır.

Bu eğitim kurumsal platformda mentorluk yapmayı hedefleyen koçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bireysel olarak koçluk mesleğini ustalık seviyesine taşımak isteyen her koç için değerlendirilmesi gereken bir programdır.

Mentorlukta temel amaç, meslek grubu üyelerinin potansiyelini geliştirmek, sektör kültürünü aktarmak, akademik yönden veya kariyer yönünden destek vermek, bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan kaplatforynağı yaratmaktır. Koçlar için mentorluk, bireysel ve profesyonel gelişim sağlamayı amaçlayan, belirli bir teknik ile yürütülen bir öğrenme modelidir. Eğitim programı, profesyonel koçların mentorluk yapabilmesi için gerekli yetkinlik, beceri ve tekniği kazanmalarını hedefler.

Program İçeriği;

 • Mentorluğun tanımı ve hedefleri
 • Optimal mentorluk süreci
 • Mentorların rolleri ve mentorluğun avantajları
 • Mentor yeterlilik ve becerileri
 • Mentorluğu etkili uygulama yöntemleri
 • Etkili ve etkisiz mentorluk uygulamaları
 • Menti hazırlığı
 • Mentinin özellikleri
 • Menti hazırlığı ve etik duruş
 • Mentorluk ve koçluk ilişkisi
 • Koçlara mentorluk

Eğitmenler: Birsen Araslı Aktugan – Ebru Oğuş

Eğitim süresi 4 tam gündür. Eğitim sonunda katılımcılara “Mentor Koç” sertifikası verilecektir.