KURUMSAL İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI

 

KURUMSAL İLETİŞİM, MEDYA VE İTİBAR YÖNETİMİ

Programın Amacı:

Bu program, katılımcıların hedef kitle olgusunu ve bir organizasyonun hitap ettiği kitle ile nasıl bir iletişim stratejisi benimsemesi gerektiğini kavramalarını amaçlar. Program sonunda katılımcılar, halkla ilişkilerin kurumsal amaçlara ve pazarlamaya yönelik hedeflere ulaşmadaki rolünü anlayacak; medya ilişkilerinin nasıl kurgulanması gerektiğine yönelik bilgi sahibi olacak; kurumsal itibar ve kriz yönetimi kavramlarını özümseyecek; uygulama ve örneklerle kapsamlı bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturmaya yönelik çeşitli ipuçları edinme fırsatı bulacaklardır.

İçerik & Akış

 • Halkla İlişkiler Tanım ve Amaçları
 • Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Araçlar
 • Etkinlik Yönetimi
 • Medya İlişkileri
 • Halkla İlişkilerde Kampanya ve Organizasyon Süreci
 • Kurumsal İtibar & Kriz Yönetimi

Eğitim Süresi: 1 Gün (09:30-17:30)

 

KURUMSAL-SOSYAL ETKİLEŞİM VE PROTOKOL YÖNETİMİ

Programın Amacı:

Yöneticiler ve çalışanlar, bilgi birikimleri ve mesleki yetkinlikleri kadar kişisel imajları, davranış ve konuşma biçimleri ile de farklı ortamlarda kurumlarını temsil etmektedirler. Kurumsal-Sosyal Etkileşim ve Protokol Kuralları eğitimi, kurumsal temsil ve protokol kuralları ile günlük yaşamda sosyal nezaket kurallarını kapsamaktadır. Program sonunda katılımcılar, tüm unsurlarıyla daha etkili ve profesyonel bir kişisel imaja sahip olmaya yönelik ipuçları edinecek; kişisel imajları ile kurumsal temsil becerilerinin entegrasyonunu sağlayabilecektir.

İçerik & Akış

 • Özel, Sosyal ve Kamusal Alan
 • Protokolün Tanımı ve Tarihçesi
 • Yöneticinin Protokole Uymasını Gerektiren Görevler
 • Protokol İlkeleri
 • Makamda Davranış Kuralları
 • Konuşma ve Dinleme Protokolü
 • Hitap ve Konuşmalar
 • Tanıştırma, Selamlaşma ve Tokalaşma
 • Ziyaret ve Görüşmeler
 • Toplantı Protokolü
 • Araç Protokolü
 • Tören ve Davet Protokolü
 • Kişisel İmaj, Kılık-Kıyafet Kuralları
 • Kişisel imaj ve Kurumsal Temsil Entegrasyonu

Eğitim Süresi: 1 Gün (09:30 – 17:30)

 

SATIŞ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Programın Amacı:

Bu program, katılımcıların müşteri ile ilişkinin her aşamasında şirketin marka değerinin bir parçası olduklarını anlamalarını, müşteri odaklı iletişimde verimliliği arttırmayı, hizmet sırasında ve sonrasında müşteri memnuniyetinin önemini kavramalarını ve etkili iletişimi satış performansına dönüştürecek çeşitli ipuçları edinmelerini amaçlamaktadır.

Program sonunda katılımcılar, örnekler, uygulamalar ve envanter analizleri yoluyla, satış alanındaki güçlü ve gelişime açık taraflarını tüm detaylarıyla görebilecek; farklı müşteri profillerini tanıyarak, etkili satış olasılıklarını arttırmaya yönelik ipuçları edineceklerdir.

İçerik & Akış:

 • Satışta Yeni Dönem, Yeni Kurallar
 • Müşteri Profilleri
 • İyi Satışçının Özellikleri
 • Müşteri Odaklı İletişim – İhtiyacı Anlama ve Karşılama
 • Müşteri Odaklı Kurum Kültürü – İç & Dış Müşteriler
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreci & Aşamaları
 • Müşteri Sadakat Yönetimi
 • Müşteri Şikayet Yönetimi
 • MİY Teknolojileri
 • Başarılı MİY Uygulama Örnekleri

Eğitim Süresi: 2 Gün (09:30 – 17:30)

 • Eğitim materyalleri firmamızca hazırlanır.
 • Eğitimler eğitim alan firma bünyesinde gerçekleştirilir.
 • Eğitimini tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilir.
 • Ankara dışındaki eğitimlerde eğitmenlerin yol ve konaklama masrafları eğitim alan kuruma aittir.