Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Bu program ülkemizde zorlu bir eğitim sürecinden geçen özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin, aile-okul-arkadaş üçgeninde başarılı bir yolculuk yapmalarına destek olmak isteyen bireyler için düzenlenmiştir. İster yalnızca anne/baba olun, ister sürekli öğrencilerle bir arada olan bir eğitimci ya da bundan sonraki yaşamınızda öğrencilerle çalışmak isteyen bir birey; bu eğitimi aldıktan sonra, onları empatik dinleyerek emir vermek yerine, isteklerinin farkına varacak, çatışma yerine uzlaşmayı sağlayacaksınız.

 

“Her öğrenci kendi içinde farklı algılama, görüş, öğrenme biçimi ve davranış biçimine sahiptir.”

 

Optimal Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı’nda katılımcılar çalışacakları öğrencilerin,

  • Etkin bir iletişim ile kendisini tanıyabilme, doğru sorularla farkındalık geliştirme becerisini arttırarak, eğlenerek öğrenme, yaratıcılık geliştirme ortamları yaratabilme,
  • Öğrenci ebeveynlerine farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar yapabilme,
  • Öğrencilerin gelecek planı hazırlarken onlara yol arkadaşlığı yapabilme becerileri kazanırlar.

Eğitim Konu Başlıkları:

Temel Program

  • Koçluk Kavramı
  • Optimal Koçluk Modeli
  • Koçluk ve İnançlar
  • Nasıl Öğreniyoruz?
  • Koçluk İletişim Becerileri
  • Optimal Koçluk Modeli
  • Koçluğun Ekolojisi
  • Değişim Modelleri
  • Koçluk Seans Döngüsü
  • Optimal Koçluk Sarmalı
  • Hazırlık, Güven ve İlişki Kurma
  • Uyum, Gözlem ve Dinleme
  • Kritik Gediği Ortaya Çıkarma
  • Güçlü Sorular Sorma
  • Yapılandırma ve Geliştirme Becerileri
  • Koçlukta Metafor Kullanımı
  • Koçluk Teknik ve Araçları
  • Temsil Sistemleri
  • Perspektif
  • Planlama, SWOT Analizi, Zaman Yönetimi
  • Hedef Çalışması, Walt Disney Modeli
  • Gelecek Tasarımı
  • Nefes Teknikleri
  • Süpervizyonlu Koçluk Seansları
  • Koçlukta Etik İlkeler
  • Ulusal ve Uluslararası Standartlar
  • Nasıl Marka Olunur?

İleri program

  • Öğrenme Teknikleri
  • Test Çözme / Hafıza Teknikleri
  • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
  • Hızlı Okuma
  • Zihin Haritaları
  • Konsantrasyon
  • Öğrenci Testleri
  • Kaygı ile başa çıkma
  • Ebeveyn Görüşmeleri

Eğitim Süresi; 80 saattir.

Eğitim bitiminden itibaren, 6 ay süresince toplam 21 saat ücretsiz uygulama atölye çalışması yapılacaktır.

Eğitime katılım ücreti KDV dahil 4900 TL’dir.

Program liderleri Ebru Oğuş, PCC ve Ceyda Tezel, MCC’dir.

Örgün programı bitiren katılımcılar, sınav ve staj süreçlerinin tamamlanmasının ardından ICF ACSTH onaylı CoachTeam Optimal Öğrenci Koçluğu Sertifikası ve Başkent Üniversitesi (BEDAM) Öğrenci Koçluğu Eğitim Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Pandemi sürecinde eğitimlerimiz zoom digital platformunda online canlı yayın olarak yapılmaktadır.