Satış Eğitimleri

Artan rekabet ile birlikte, müşteriye doğru ürün anlatımının yanında onu doğru dinleyip, güçlü sorular sorma dönemi başlamıştır. Satış konusuna farklı bir yaklaşımla hazırlanan, temel unsurun ‘satış koçluğu’ olduğu bir eğitimdir. İhtiyaca yönelik olarak alt eğitimler şeklinde ayrı ayrı yada bir bütün olarak verilebilir. Temel koçluk, satış koçluğu, marka olma, müşteri bağlantı, doğru dinleme gibi konuları içerir.

Doğru bir satış karşınızdaki kişi ile doğru iletişim kurmakla başlar. Kişinin neye ihtiyacı olduğunu ve size anlattığını bilmek, beklentilerini kendisinin de farketmesini sağlamak ve gerçekten ilgili ürün/ hizmetin tam da istediği şey olduğuna inanmasını sağlamak önemlidir. Bunun yolu ise kişiyi tam ve bütün olarak anlamaktan geçer.

Örnek Eğitim İçerikleri

  • Müşteriyi Tanımak
  • Satışta Kullanılan İletişim Dilleri
  • Duygusal Zekâ
  • Etkili İlişkiler Kurmak
  • İkna Teorileri
  • Satış Süreci Ve Satış Becerileri
  • Satışta Bilgelik

Program Kazanımları

Katılımcılar karşısındaki kişi ile derin iletişim kurmanın yanı sıra etkin satış becerilerini, ikna yöntemlerini ve bunu iletişimde nasıl kullanacaklarına dair yetkinlikleri elde edeceklerdir.

Program ilgili müşteriye göre şekillendirilmektedir. Çünkü temel satış, ikna, satış koçluğu gibi konular ortak da olsa, ürün, hizmet ya da ağır sanayi gibi konuların satışı tek bir çatı altında toplanamaz.

Bu sebeple müşteri beklentileri net olarak belirtildikten sonra, eğitim detaylandırılır ve teklif ile birlikte sunulur.

Eğitimlerimiz, kişilerin yoğun katılım sağlayacağı etkinlikler barındırır.

Talebe göre programlarımıza outdoor etkinlik içeren temalar da eklenebilir. Eğitim süreleri yine talep doğrultusunda belirlenir.

Satış eğitim programları eğitmenimiz ThinkBangs kurucu eğitmeni, Profesyonel Koç Tuğçe Balcı‘dır.