YÖNETİCİ KOÇLUĞUNDA USTALIK SERTİFİKA PROGRAMI

.

“Yönetici Koçluğunda Ustalık Sertifika Programı”, herhangi bir kurum, örgüt veya şirkette yöneticilik yapmış veya yapmakta olan her düzeydeki yöneticiler; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya getirerek sinerji yaratan liderler ve bu yönetici ve liderlere koçluk yapmak isteyen koçlar için tasarlanmıştır.

.

Bilim ve teknolojideki başdöndürücü değişiklikler nedeniyle yeni bir sanayi devrimine tanıklık eden 21.yy da, yönetim, yönetici, lider yönetici kavramları da hızla değişmektedir. Program;

 • İş dünyasındaki hızlı değişim ve dönüşümü anlayabilmek,
 • Bu hızlı değişim ve dönüşüm dönemine uyum sağlamak ve varlığını korumak,
 • Bu değişim içerisinde karşılaşılan zorluklarla baş edebilmek, motive olmak ve motive etmek,
 • Kendi yetkinlik ve becerileri konusunda farkındalık geliştirmek,
 • Kapasitelerini en iyi şekilde kullanarak maksimum performansla sonuca ulaşmak,
 • İş-yaşam dengelerini korumak,

isteyen yöneticilere koçluk yapmak veya kendi kurumlarında, şirketlerinde yöneticilikleriyle birlikte kurum-içi “koç yöneticilik” vasfına sahip olmak isteyenler içindir.

.

Program İçeriği

 • İş Dünyasının Değişen Dinamikleri
 • VUCA Dünyası
 • Adaptif Liderlik
 • Liderlik ve Duygusal Zeka
 • Koçluk, Mentorluk Ve Danışmanlık
 • Yönetici Koçluğu
 • VUCA Dünyasında Yönetici/ Lider Koçluğu
 • Yönetici Kimdir?
 • Yöneticilikte Başarı Unsurları
 • Yönetici Becerileri ve Yönetim Stili
 • Lider Yönetici kimdir?
 • Liderlik Tarzları
 • Yönetici Koçluğu Prensipleri
 • Yönetici Koçunun Temel Araçları
 • Koçluk Döngüsü Modelleri
 • Yönetici Koçunun Görevleri
 • Yönetici Koçunun Yetkinlikleri ve “Koçun Varlığı”

Eğitim süresi 4 gün’dür. Eğitim programımız 24 saat (22sa CC/8sa RD) ICF CCE onaylıdır.

Eğitmen Birsen Araslı Aktuğan‘dır.

 

DEĞİŞİM” kaçınılmazdır ve bunun bir “İLERLEME” olması tamamen size bağlıdır!