YÖNETİCİ KOÇLUĞUNDA USTALIK SERTİFİKA PROGRAMI

“Yönetici Koçluğunda Ustalık Sertifika Programı”, herhangi bir kurum, örgüt veya şirkette yöneticilik yapmış veya yapmakta olan her düzeydeki yöneticiler; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya getirerek sinerji yaratan liderler ve bu yönetici ve liderlere koçluk yapmak isteyen koçlar için tasarlanmıştır.

1990’lı yıllarda şirketlerin iş faaliyetleri dışında en fazla üzerinde durdukları konu “iyi yönetici” ler bulmaktı. 21.yy da hızlı bilimsel ve teknolojik değişimler şirketleri sıklıkla riskli durumlarla karşılaştırdığından, şirketlerin yöneticilerden beklentileri de değişim gösterdi ve bizleri “lider yönetici”, “lider” gibi kavramlarla karşılaştırdı. 90’lı yılların “iyi yöneticilik” vasıfları her düzey yöneticiden beklenir hale gelirken liderlik vasıfları tepe yöneticilerden beklenen asgari standartlara dönüştü.

Bugün en fazla tartışılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkan liderlik, özellikle ABD’deki birçok lisansüstü programa ders konusu olarak girdi. Liderlik vasıfları da sıklıkla değiştirilerek günbegün eklenen yeni vasıflarla bizleri “kapsayıcı liderlik”, “adaptif liderlik, “vizyoner liderlik”, “koçvari liderlik” gibi kavramlarla karşılaştırdı.

Değişen ve dönüşen iş dünyasında yöneticilik yapmaya çalışan lider yöneticiler vizyon oluşturmak, kendini sürekli yenilemek ve geliştirmek, rol model olmak, ekip yönetmek, iletişim becerisini korumak gibi sınırsız beklentiler altında iş-yaşam dengesini yitirdiğinden kendilerine bu zorlu süreçte destek verecek, birlikte yol arkadaşlığı yapacak yönetici koçlarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaya başladı. Bu durum her yıl daha fazla şirketin, kurum içi veya dışı koçluk hizmeti almasına yol açtı, yönetici koçluğuna ve yönetici koçlarına talebi hızla artırdı.

Yöneticilerden beklentilerdeki artışa paralel olarak yönetici koçlarından beklentiler de hızla artış gösteriyor. İş dünyasına ilişkin bilgilerin yanı sıra enerjik, pozitif, dinamik, empatik, koçluk bilgisi ve metodolojisine hakim yönetici koçlarına ihtiyaç duyuluyor ve aranıyor.

Bu eğitimdeki amacımız genel beklentiler doğrultusunda, koçluk mesleğinin itibarını yükseltecek, gerek koçluk bilgi birikimi gerekse koçluk varlığını ortaya koyarak zor şartlar altındaki yöneticiler için katma değer sağlayacak farkındalığı yüksek yönetici koçları yetiştirmek.

Program İçeriği
 • İş Dünyasının Değişen Dinamikleri
 • VUCA Dünyası
 • Büyük Resim Farkındalığı
 • Yönetici Koçluğu
 • Neden Yönetici Koçluğu?
 • Yönetici Koçu Hangi Konularda Destek Verir?
 • Yönetici Koçluğu Prensipleri
 • Yönetici Koçunun Temel Araçları
 • Koçluk Döngüsü Modelleri
 • Yönetici Koçunun Görevleri
 • Yönetici Koçunun Yetkinlikleri ve “Koçun Varlığı”
 • Vizyon, Misyon, Strateji Uyumu
 • Yönetici Kimdir?
 • Yöneticilikte Başarı Unsurları
 • Lider Yönetici kimdir?
 • Liderlik Ve Duygusal Zeka
 • Tetikleyiciler ve SCARF Modeli
 • Yönetici Becerileri
 • VUCA Dünyasında Yönetici/ Lider Koçluğu
 • Yönetimde Etkinlik
 • Yöneticinin Yönetim Stili
 • Değişim Dönemlerinde Öne Çıkan Liderlik Yetkinlikleri
 • Esneklik ve Öngörü
 • Bilinçli farkındalık (Mindfulness)
 • Ruhsal Dayanıklılık – Resilience
 • Yönetici Koçluğu Seans Yapılandırma

Eğitim süresi: 4 gün

Eğitmen: Birsen Aktuğan

Eğitim programımız 24 saat (19sa CC / 5sa RD) ICF CCE onaylıdır.

Pandemi sürecinde programımız zoom dijital platformunda canlı yayın olarak gerçekleştirilir.

 

DEĞİŞİM” kaçınılmazdır ve bunun bir “İLERLEME” olması tamamen size bağlıdır!