Zihin Haritası, kelimeleri resme dönüştürmemizi ve aklımızda tutmamız gereken bilgiyi bütün olarak görmemizi sağlar. Böylece bilgiyi sürekli hatırlarız. Günümüzde artık birçok öğrencinin ve çalışanın hayatının parçası olmuş önemli bir kavramdır.

“Tasarımı ve şekli size ait olan bir bilgi deposudur.”

 Community Business Team Partnership Collaboration Support Concept

Zihin Haritaları Eğitici Eğitimi sonunda, çalıştığınız öğrencilere;

  • Konsantrasyonunu artırarak kolayca odaklanmayı,
  • Görsel yeteneğini geliştirerek kolay hatırlamayı,
  • Farklı bakış açıları kazanmayı,
  • Bilgilerini organize etmeyi,
  • Özgüvenini artırmayı,
  • Bilgilere kısa yoldan ulaşabilmeyi,
  • Okulda kolayca not tutmayı,
  • Düşüncelerini görselleştirmeyi, tasarlamayı ve sınıflandırmayı,
  • Zaman yönetimini,
  • Öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmayı, kazandırabilirsiniz.

 

Eğitim süresi 1 tam gün 8 saattir. Ayrıca 4 uygulama çalışmasına mentörlük  yapılmaktadır.