Zihin Haritası ile Proje Yönetimi Eğitici Eğitimi

İş hayatının hızla gelişen ortamında geliştirdiğiniz projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sahip olduğumuz bilgi ve becerilerinin doğru kullanılması, projelerin başarı şansını daha da artırmaktadır. Bu da Zihin Haritasının kullanımını, proje yönetiminde giderek daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.

İster kendiniz, isterseniz de mesleğinde yeni ve hızlı öğrenme teknikleri ile farklı bakış açılarını kazanmak isteyenler ve gruplara öğrenmeyi destekleyici faaliyetler konusunda eğitimler düzenlemek isteyen eğitimciler, öğretmenler,  proje yöneticileri, koçlar ve yeni bilgileri hızla öğrenmek isteyen tüm katılımcılara eğitimimiz açıktır…

Zihin Haritası

Zihin Haritası, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Kelimeleri resme dönüştürmemizi ve aklımızda tutmamız gereken bilgiyi bütün olarak görmemizi sağlar. Böylece bilgiyi sürekli hatırlarız.

Zihin Haritası günümüzde artık birçok öğrencinin ve çalışanın hayatının parçası olmuş önemli bir kavramdır. Günlük yaşamında zihin haritalarını kullanan herkesin çok iyi bildiği gibi not almadan öğrenmeye ve sınırsız bir bilgi akışına olanak tanıyan bir araçtır.

Zihin Haritasının Avantajları

 • Kendi not alma şeklinizi belirlersiniz,
 • Anahtar kelimeleri hızla bulabilirsiniz,
 • Beyin fırtınası ile yeni hedefler belirleyebilirsiniz,
 • Öğrenme sürecinde, tekrar süreniz oldukça kısalır,
 • Akılda kalma süresi çok daha uzundur,
 • Konunun bütününü net bir şekilde görebilirsiniz.

Eğitim Programı

Temel Kavramlar

 • Anahtar kelimelerin bulması,
 • Kelimelerin bağlaması, görselleştirme,
 • Harita oluşturulması ve konulara uyarlanması,
 • Koçlukta zihin haritası ve hedef çalışmasında kullanılması,

Projeye Uygulama

 • Projenin çerçevesinin oluşturulması, program ve günlük iş planlamasının oluşturulması,
 • Proje yöneticisinin ve ekiplerinin rol ve sorumlulukları,
 • Proje başarısını etkileyen temel faktörler, (Kapsam, zaman, maliyet ve kalite kısıtları)
 • Proje yönetim süreçleri ve proje bilgi alanları,
 • Proje hedeflerinin doğru belirlenmesi ve önceliklendirilmesi,
 • Projenin bütünlük içerisinde koordineli olarak yürütülmesi,
 • Projedeki değişikliklerin kontrol altına alınması ve yönetilmesi,
 • İş akışı ve kaynak – zaman tahminlerinin yapılması,
 • Proje zihin haritasının oluşturulması ve kontrolü,
 • Proje bütçesinin oluşturulması,
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde ürün/hizmet geliştirilmesi,
 • Projenin insan kaynakları planını yaparak, doğru proje takımının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Proje ekibinin iletişiminin planlanmasını ve yönetilmesi,
 • Proje risklerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve risk karşılama planlarının oluşturulması,
 • Uygulamalarla örnek proje geliştirilmesi.