KOÇLAR İÇİN NLP TEKNİKLERİ VE OYUNLARI
Kurucusu John Grinder’ın tanımı ile NLP (Nöro Linguistik Programlama – Sinir Dili Programlaması) hızlandırılmış bir öğrenme stratejisidir. NLP, hem bilinci hem de bilinçdışını etkin bir şekilde kullanmak için zihnin yeniden programlanmasını amaçlayan bir teknikler bütünü olarak da tanımlanabilir. NLP’yi anlamak ve uygulamak; pozitif zihinsel düşünceye sahip olmayı, geçmişin negatif deneyimlerinin üstesinden gelmeyi, hedeflere odaklanabilmeyi ve enerjiyi onu gerçekleştirmeye kanalize edebilmeyi, istenmeyen davranışları değiştirmeyi, duyguları kontrol altında tutabilmeyi, daha önce imkansız gelen hayalleri gerçekleştirmeyi, zamanı çok daha etkin kullanmayı ve benzeri bir çok durumu beraberinde getirir.

Bu eğitim programı koçların alet çantalarını zenginleştirmek ve danışanları ile olan ilişki ve iletişim becerilerini arttırmak amacı ile özel olarak koçlar için tasarlanmıştır. Konu iletişim ve değişim olduğunda NLP oldukça yaygın bir alanda çok güçlü araçlar ve beceriler sunar. Bu alanlardan birisi de “Koçluk” mesleğidir. NLP, bireysel mükemmeliyet durumlarının gelişimi için araçlar ve beceriler sağlamanın yanısıra, aynı zamanda insanın ne olduğu, iletişimin ne olduğu, değişim sürecinin ne olduğu konularında inanç ve varsayımları güçlendiren etkili bir sistem kurar.

NLP tekniklerini destekleyici araçlar olarak kullanan bir koç, danışanın sahip olduğu ve mevcut farkındalığı dahilinde algıladığı seçeneklerini zenginleştirmek ve farkındalığını genişletmek için farklı yollar bulmasına yardımcı olur. Farklı seçeneklere ve çoklu bakış açısına sahip olmak son derece önemlidir ve NLP becerilerine sahip bir koç bu alanda danışanı için çok güçlü bir destek sağlayabilir.

Bu program koçlara, danışanlarının yaşamlarında istediklerini elde etmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve onlar için değişimi kolaylaştırmak için izleyebilecekleri modeller, teknikler ve süreçler sağlar.

Eğitimin içeriği:
NLP Nedir? NLP’nin Tarihçesi, Gelişimi
NLP’nin Faydaları, İlkeleri, Varsayımları
Nörolojik Aşamalar
Temsil Sistemlerini Geliştirme
Duygu Durumu Değiştirme
Yığınak, Zincirleme Çapalar
Zaman Çizgisi Çalışmaları
John Grinder NLP Oyunları

Eğitim süresi: 2 gün

Eğitmen: Ebru Oğuş

Eğitim programımız 12 saat ICF CCE onaylıdır.