YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici koçluğu, profesyonel iş yaşamında yöneticilerin, bireysel ve kurumsal hedeflerine ulaşması için yönetim becerileri ve çalışma performanslarını geliştirmeye yönelik, kişiye özel oluşturulan bir koçluk hizmetidir.

Yönetici Koçluğunun temel amacı, yöneticinin kişisel potansiyel, beceri ve başarıları konusunda farkındalığını artırmak, kişisel potansiyelin etkin ve verimli kullanımını sağlayacak araçları belirlemek, bu yolda ortaya çıkan engelleri ve bunları aşma yöntemlerini tespit etmek, iş yaşamlarını kolaylaştıracak, iş- özel hayat dengesini sağlayacak araçları keşfetmelerini sağlamaktır.

Yöneticiler, ulaşmak istedikleri hedeflere, geliştirmek istedikleri alanlara yönelik harekete geçmeyi kolaylaştırmak, içinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirebilmek ve daha etkin bir yönetim performansı sergilemek için bir yönetici koçunun yol arkadaşlığına ihtiyaç duymaktadır.

Yönetici koçluğu hedeflerine ulaşmak üzere üzerinde durulabilecek alanlar;

 • Güçlü yönleri ve becerileri belirleme ve daha üst seviyelere taşıma
 • Geliştirilmesi gereken beceriler için strateji oluşturma
 • Başarıyı engelleyen faktörleri belirleme ve çözümleme
 • Performans ve verimlilik artırma, motivasyon motifleri belirleme
 • İstenilen veya beklenilen değişim konusunda hedef belirleme ve strateji oluşturma
 • İletişim becerilerini geliştirme
 • İş yaşamı ile yaşamın diğer alanları arasında denge kurma
 • Üst düzey yönetici bakış açısı kazanma ve algısı yaratma
 • Takım oluşturma, yönetme ve takım içi dinamizmi koruma
 • Kurum misyon/vizyonu ile kişisel vizyon/misyon uyumunu sağlama
 • Kurum kültürünü anlama ve özümseme

Yönetici koçluğunda, koçluk süreci ve sonuçlarına ilişkin hiçbir bilgi kurum içi ve dışı kişilerle paylaşılamaz. Süreç tamamen koç ve danışan arasında geçer. Danışan ve koç arasında güvene dayalı bir iletişim kurulur.

“Başarmak için sabırlı ol ve asla vazgeçme!”

 

Yönetici Koçluğu hizmetimizden faydalanmak isterseniz lütfen bizi arayınız