“Kurumlar insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler…”
Montesquie

 

Kurumlar yaşamımızın her döneminde beraber yol aldığımız, yol alırken de sürekli iletişim kurduğumuz kuruluşlardır. Kurumların kimliğini oluşturan; verdikleri hizmet kalitesi ve ürettikleri projelerdir. Bunu da çalışanları ile sağlarlar.

İş hayatında başarılı olmanın ilk adımı; insanın kendini tanıması ve ne istediğini bilmesinden geçmektedir.

Bu programlarda temel amacımız; çalışanların önce kendilerini tanımalarını sağlamak ve üretilecek projelerde, verilen hizmetlerde, çözüm gerektiren durumlarda ve sosyal hayatlarında kendi yapabileceklerini görmeye başladıktan sonra, bu farkındalıklarını kuruma yansıtmalarını sağlamaktır.

DIŞAVURUMCU SANAT BAZLI İLETİŞİM PROGRAMLARI: Programlarımız temel iletişim ve liderlik kazanımlarını hedeflemektedir. Bu program tamamı dışavurumcu sanat teknikleri ile beslenen farklı temalar içerir. Bu temalardan bir kısmını veya tamamını seçebilir, kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda arzu ettiğiniz eğitim programını oluşturabilirsiniz.

LİDERLİK PROGRAMLARI: Sosyal bir etkileşim süreci olarak tanımlanan liderlik tanımında lider; gelecektir, ilkelidir, gelişimdir, asıldır, güvendir, destektir, uyumdur, çözümdür, rol modeldir, tek başına vizyondur…

KURUMSAL İYİLEŞTİRME PROGRAMLARI: Kurumların gelişimi çalışanlarının dönüşümüyle yakından ilintilidir. Kurumsal iyileştirme programlarımız ile bütünsel bir dönüşümün kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi hedeflenmektedir.